ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:          paror_dim.pdf


ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ:

 Κατεβάστε τα έντυπα:    ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 2008 09

                                           ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1599 

                                                ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

                                        ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

                                         Ετήσιος Συνοπτικός Πίνακας Απολογισμού

                                                       ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

                                                 ΕΝΤΥΠΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ. 

                                     ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.

                                                        ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ

                                                 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ

                                                                ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

                                                   ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ

                                                    ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ

                                                                    ΑΙΤΗΣΗ


ΝΟΜΟΙ

Κατεβάστε τους νόμους:       

                               ΝΟΜΟΣ 1566.doc   (ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ)

                                  n3467_06.pdf       (ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ)

                               ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ    (ΠΔ200/98)

                               ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ        (ΠΔ201/98)

ΣΕΛΙΔΕΣ

Powered by pathfinder blogs

Click here to get more mini-SharkBreak widgets - www.SharkBreak.com